Nytt ladeanlegg til Borettslag eller sameie – Ikke gjør disse feilene

Unngå å måtte grave flere ganger

Når borettslaget eller sameie har bestemt seg for å sette oppe et nytt ladeanlegg er det lurt å tenke langsiktig. Dvs at man tilrettelegger så mye som mulig av infrastrukturen med en gang. Selvom det i første omgang kun skal settes opp et mindre antall ladeplasser vil man spare kostnader ved å tilrettelegge infrastrukturen for fremtiden. Dersom man på et senere tidspunkt ønsker å utvide ladeplassene kan hver enkelt beboer enkelt koble seg til det eksisterende strømnettet uten at man trenger å prosjektere eller grave på nytt.

Ikke tenk for smått

Den norske bilparken består i større og større grad av elektriske biler. Stortinget har satt som mål at alle nye biler som selges i Norge i 2025 skal være utslippsfrie. Da ca 90% av dagens elbil eiere benytter hjemmelading som sin primære ladekilde vil dette bety en stor etterspørsel av ladeplasser i borettslag og sameier. Det er derfor lurt å tenke langsiktig når man prosjekterer ladeplasser.

Ikke velg feil leverandør 

Når man skal velge seg en samarbeidspartner er det anbefalt å velge en totalleverandør. På denne måten slipper styret å fungere som prosjektleder og koordinere de ulike underleverandørene. Bravida så langt montert over 50.000 ladeplasser og har spesialisert et eget team som kun jobber med ladeanlegg. Som totalleverandør tar vi oss av hele leveransen slik at du som kunde kun trenger å forholde deg til en leverandør. Har du spørsmål står våre prosjektledere klare til å hjelpe deg!

Sjekke støtteordningen 

Flere kommuner tilbyr borettslag og sameier egne støtteordninger for tilskudd til ladeplasser. Blant annet Oslo kommune tilbyr opptil 20% tilskudd for etablering av ladeplasser.

Fordeling av ladeutgifter

Når det kommer til fordeling av ladeutgifter er det opp til hvert enkelt borettslag eller sameie å bestemme hvordan de løser dette. Det finnes ulike modeller for dette, blant annet en fast sum hver måned eller at man betaler for det faktiske forbruket. I borettslag og sameier som ikke har faste ladeplasser kan hver beboer få utdelt en ladebrikke som de benytter på et av borettslaget/sameiets ladepunkter. På denne måten betaler hver elbileier for sitt eget forbruk.

Spørsmål?

Priskalkulator for borettslag eller sameie

Ønsker du å se hva det koster å få installert ladeanlegg i ditt borettslag eller sameie?